เงื่อนไขการใช้บริการ

เวอร์ชัน 1.0.1
1 กรกฎาคม 2566

ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ (“ ข้อกำหนดในการใช้งาน”) ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ UFA777 (ต่อไปนี้จะเรียกว่า“UFA777”,“ เรา” หรือ“ ของเรา”) เกี่ยวกับการใช้เกมเว็บไซต์ UFA777 ของคุณ และบริการที่เกี่ยวข้อง (“ บริการ”) การใช้บริการยังอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA777 ซึ่งจะรวมเข้ากับและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้บริการรวมถึงการเรียกดูเว็บไซต์ของ UFA777 หรือเข้าถึงเกมคุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ในการใช้บริการคุณระบุว่าคุณอายุ 18 ปี (หรือบรรลุนิติภาวะที่จะเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่หากสูงกว่า) และคุณเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณเข้าถึงบริการจากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเช่น Facebook คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งาน / การใช้งานรวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ในการติดตั้งใช้งานหรือเข้าถึงบริการแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โปรดอย่าใช้หรือเข้าถึงบริการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยการใช้บริการถือเป็นโมฆะหากมีข้อห้ามภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

UFA777
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบบางส่วนของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อโดยการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมใน UFA777 Service จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยใช้บริการต่อไป หากเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายอื่นๆ ตามที่กำหนดโดย UFA777 เป็นครั้งคราวกฎหรือจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการของคุณใบอนุญาตในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันทีและคุณต้องหยุดใช้บริการทันที

 1. ใบอนุญาต
  1. การให้ใบอนุญาตและข้อ จำกัด
   ภายใต้ข้อตกลงของคุณและการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และนโยบายของ UFA777 อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเราให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด ที่ไม่ผูกขาดโอนไม่ได้ไม่อนุญาตให้ใช้ช่วงต่อและเพิกถอนได้ภายใต้ข้อ จำกัด ด้านล่างในการเข้าถึงและใช้บริการ เพื่อความบันเทิงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ข้อ จำกัด ต่อไปนี้ใช้กับการใช้บริการ

คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการได้หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุตามกฎหมายที่จะเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่หากสูงกว่า) จะมีการจำกัด การใช้งานโดยผู้เยาว์และคุณจะปฏิเสธการเข้าถึงของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุตามกฎหมายที่จะเล่นการพนันในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่หากสูงกว่า) คุณยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้เยาว์
คุณจะไม่ใช้บริการนี้หากคุณเคยถูกลบออกโดย UFA777 หรือก่อนหน้านี้ถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม UFA777 ใด ๆ

คุณจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณจะต้องไม่ใช้บริการเพื่อโฆษณาชักชวนหรือส่งโฆษณาเชิงพาณิชย์ใด ๆ รวมถึงจดหมายลูกโซ่ขยะหรืออีเมลขยะหรือข้อความซ้ำ ๆ ให้ใครก็ตาม คุณจะต้องไม่ใช้บริการหรือส่วนใด ๆ ของบริการนี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะรูปภาพกราฟิกชื่อใด ๆ ) ร่วมกับเกมผลิตภัณฑ์บริการหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UFA777

ตามเงื่อนไขการใช้บริการของคุณคุณรับประกันและดำเนินการกับ UFA777 ว่าคุณจะไม่ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนดเงื่อนไขและประกาศเหล่านี้ คุณไม่สามารถใช้บริการในลักษณะใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายปิดใช้งานภาระหนักเกินไปหรือทำให้บริการเสียหรือรบกวนการใช้บริการของบุคคลอื่น คุณต้องไม่ได้รับหรือพยายามที่จะรับวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้จัดทำขึ้นโดยเจตนาหรือจัดหาให้ผ่านบริการ คุณต้องไม่พยายามเข้าถึงบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บบริการหรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ เมื่อละเมิดข้อกำหนดนี้เราจะรายงานการละเมิดดังกล่าวไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเราจะร่วมมือกับหน่วยงานเหล่านั้นโดยเปิดเผยตัวตนของคุณให้พวกเขาทราบ ในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิ์ในการใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงทันที
การใช้บริการใด ๆ ที่ละเมิดข้อ จำกัด สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและอาจส่งผลให้มีการเพิกถอนใบอนุญาตแบบ จำกัด ของคุณทันทีและอาจทำให้คุณต้องรับผิดต่อการละเมิดกฎหมาย คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดำเนินการภายใต้สถานการณ์ใด ๆ
• มีส่วนร่วมในการกระทำใด ๆ ที่ UFA777 เห็นว่าขัดแย้งกับเจตนารมณ์หรือเจตนาของบริการหรือใช้บริการสนับสนุนของ UFA777 อย่างไม่เหมาะสม
• ใช้ช่องโหว่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติบอทแฮ็กม็อดหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ไขหรือแทรกแซงบริการหรือเกมการเล่นเชิงปฏิบัติใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา
• ขัดขวางภาระหนักเกินไปหรือช่วยเหลือหรือช่วยเหลือในการหยุดชะงักหรือทำงานหนักเกินไปของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ (“ เซิร์ฟเวอร์”) ที่ใช้เพื่อเสนอหรือสนับสนุนบริการหรือสภาพแวดล้อมของเกมในเชิงปฏิบัติ
• สถาบันช่วยเหลือหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทุกประเภทรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเผยแพร่ไวรัสการปฏิเสธการโจมตีบริการที่มีต่อบริการหรือความพยายามอื่น ๆ ที่จะขัดขวางบริการหรือการใช้งานหรือความเพลิดเพลินของบริการของบุคคลอื่น
• พยายามเข้าถึงบริการเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีให้โดย UFA777
• โพสต์ข้อมูลใด ๆ ที่เป็นการล่วงละเมิดคุกคามลามกอนาจารหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือเหยียดเชื้อชาติทางเพศศาสนาหรือที่น่ารังเกียจหรือน่ารังเกียจ
• พยายามหรือล่วงละเมิดละเมิดหรือทำร้ายหรือสนับสนุนหรือยุยงให้เกิดการล่วงละเมิดละเมิดหรือทำร้ายบุคคลหรือกลุ่มอื่นรวมถึงพนักงาน UFA777 รวมถึงตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
• ให้บริการผ่านทางบริการวัสดุหรือข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์หรือสิทธิ์อื่น ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นใด ๆ ลูกจ้าง.
• ทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกคอมไพล์ถอดแยกชิ้นส่วนถอดรหัสหรือพยายามหาซอร์สโค้ดสำหรับซอฟต์แวร์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ใช้ในการจัดหา
• รับข้อมูลใด ๆ จากบริการหรือเกม UFA777 โดยใช้วิธีการใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย UFA777
UFA777 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าพฤติกรรมใดที่ถือว่าละเมิดกฎการใช้งานหรือนอกเหนือจากเจตนาหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือตัวบริการเอง UFA777 ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการซึ่งอาจรวมถึงการห้ามไม่ให้คุณใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน
1.2 การระงับและการยกเลิกบัญชีและบริการ
โดยไม่ จำกัด การแก้ไขอื่นใด UFA777 อาจจำกัด ระงับยุติแก้ไขหรือลบบัญชีหรือการเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนในกรณีดังกล่าวหากคุณ (หรือ UFA777 สงสัยว่าคุณ) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้ หรือสำหรับการใช้บริการที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่เกิดขึ้นจริงหรือสงสัยโดยมีหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ
โดยไม่ จำกัด เพียงการแก้ไขอื่น ๆ ของเราเราอาจ จำกัด ระงับหรือยุติบริการห้ามไม่ให้เข้าถึงเกมและไซต์ของเราตลอดจนเนื้อหาบริการและเครื่องมือของพวกเขาล่าช้าหรือลบเนื้อหาที่โฮสต์และดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคและทางกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ การเข้าถึงบริการหากเราเชื่อว่าพวกเขากำลังสร้างความเสี่ยงหรือความรับผิดทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามหรือดำเนินการอย่างไม่สอดคล้องกับตัวอักษรหรือเจตนารมณ์ของข้อกำหนดหรือนโยบายของเรา

UFA777 ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการและ / หรือสนับสนุนบริการหรือเกมใดเกมหนึ่งหรือบางส่วนของบริการเมื่อใดก็ได้ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ใบอนุญาตของคุณในการใช้บริการหรือส่วนหนึ่งส่วนนั้นจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าวและเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย UFA777 ไม่จำเป็นต้องให้การคืนเงินสิทธิประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่น ๆ แก่ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ยกเลิกดังกล่าว

 1. การเป็นเจ้าของ

2.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
สิทธิ์ชื่อและความสนใจทั้งหมดในบริการ (รวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงการออกแบบเว็บไซต์ข้อความกราฟิกภาพถ่ายเกมชื่อเรื่องรหัสคอมพิวเตอร์ธีมวัตถุตัวละครชื่อตัวละครเรื่องราวบทสนทนาวลีที่จับใจแนวคิด งานศิลปะภาพเคลื่อนไหวเสียงการประพันธ์ดนตรีเอฟเฟกต์ภาพและเสียงวิธีการดำเนินการสิทธิ์ทางศีลธรรมเอกสารการถอดเสียงการสนทนาในเกมข้อมูลโปรไฟล์ของตัวละครซอร์สโค้ดซอฟต์แวร์และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ) เป็นของหรือได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ เล่น. เราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกมและบริการ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก UFA777 ในขอบเขตที่สามารถดาวน์โหลดหรือพิมพ์เนื้อหาใด ๆ ได้เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเดียวเท่านั้นและอาจมีการพิมพ์บางส่วนสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ การใช้บริการจะไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ แก่คุณในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่เป็นของเราหรือโดยบุคคลที่สามใด ๆ ไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือทำซ้ำชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าว การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่เรารับทราบจะได้รับการแจ้งภายในเวลาที่เหมาะสมไปยังเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมและการบังคับใช้
2.2 เนื้อหาของผู้ใช้
“ เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงการสื่อสารรูปภาพเสียงและวัสดุข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดที่คุณอัปโหลดหรือส่งผ่านไคลเอนต์ UFA777 หรือบริการหรือที่ผู้ใช้รายอื่นอัปโหลดหรือส่งซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความแชทใด ๆ โดยการส่งหรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ในขณะที่ใช้บริการคุณยืนยันรับรองและรับประกันว่าการส่งหรือการส่งดังกล่าวนั้น (ก) ถูกต้องและไม่เป็นความลับ (b) ไม่ละเมิดกฎหมายข้อ จำกัด ตามสัญญาหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ และคุณได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินทางปัญญาถูกบุกรุกในเนื้อหาของผู้ใช้ (c) ปราศจากไวรัสแอดแวร์สปายแวร์เวิร์มหรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และ (ง) คุณรับทราบและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในเนื้อหาดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดย UFA777 ตลอดเวลาตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
UFA777 ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบตรวจสอบห้ามแก้ไขลบปิดใช้งานการเข้าถึงหรือทำให้เนื้อหาของผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานได้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบด้วยเหตุผลใดๆ

 1. เนื้อหาของผู้ใช้

3.1 การคัดกรองเนื้อหา
UFA777  ไม่รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ใด ๆ ที่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้และไม่รับผิดชอบใด ๆ ในการตรวจสอบบริการสำหรับเนื้อหาหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม เราไม่และไม่สามารถคัดกรองล่วงหน้าหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดได้ การใช้บริการของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อใช้บริการคุณอาจพบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ คุณต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ตามดุลยพินิจของเราตัวแทนหรือเทคโนโลยีของเราอาจตรวจสอบและ / หรือบันทึกการโต้ตอบของคุณกับบริการหรือการสื่อสาร (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความแชท) เมื่อคุณใช้บริการ
เมื่อเข้าสู่เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้คุณต้องให้ความยินยอมที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ในการตรวจสอบและบันทึกดังกล่าว คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่ได้คาดหวังถึงความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงข้อความแชทหรือการสื่อสารด้วยเสียง
หากเมื่อใดก็ตามที่ UFA777 เลือกใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบบริการอย่างไรก็ตาม UFA777 จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้และไม่มีข้อผูกมัดในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมใด ๆ เรามีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพันตามดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ
3.2 การใช้ข้อมูลโดยสมาชิกรายอื่นของบริการ
บริการนี้อาจรวมถึงฟอรัมบล็อกและคุณสมบัติการแชทต่างๆที่คุณสามารถโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้รวมถึงข้อสังเกตและความคิดเห็นของคุณในหัวข้อที่กำหนด UFA777 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสมาชิกคนอื่น ๆ จะไม่ใช้แนวคิดและข้อมูลที่คุณแบ่งปัน ดังนั้นหากคุณมีแนวคิดหรือข้อมูลที่ต้องการเก็บเป็นความลับและ / หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นใช้อย่าโพสต์ไว้ในบริการ UFA777 ไม่มีความรับผิดชอบในการประเมินใช้หรือชดเชยความคิดหรือข้อมูลใด ๆ ที่คุณอาจเลือกส่ง
คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อมูลที่คุณโพสต์ผ่านหรือเกี่ยวข้องกับบริการและที่คุณให้กับผู้อื่น UFA777 อาจปฏิเสธปฏิเสธที่จะโพสต์หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเลยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาของผู้ใช้ที่ตามการตัดสินของ UFA777 แต่เพียงผู้เดียวที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
3.3 ใบอนุญาต
คุณให้สิทธิ์แก่ UFA777 แก่ UFA777 ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลาโอนได้ชำระเต็มจำนวนไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก (รวมถึงสิทธิ์ในการอนุญาตช่วงต่อและมอบหมายให้กับบุคคลที่สาม) และสิทธิ์ในการคัดลอกทำซ้ำแก้ไขดัดแปลงแก้ไขสร้าง ผลงานลอกเลียนแบบจากผลิตเชิงพาณิชย์เผยแพร่แจกจ่ายจำหน่ายใบอนุญาตใบอนุญาตช่วงโอนให้เช่าส่งต่อแสดงต่อสาธารณะแสดงต่อสาธารณะหรือให้การเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ออกอากาศสื่อสารต่อสาธารณะทางโทรคมนาคมการแสดงผลการปฏิบัติงานป้อน ลงในหน่วยความจำคอมพิวเตอร์และใช้และปฏิบัติในลักษณะใด ๆ เนื้อหาผู้ใช้ของคุณตลอดจนงานดัดแปลงและดัดแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรารวมถึงการตลาดและการส่งเสริมการขายของบริการ นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ UFA777 ในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่มอบให้กับ UFA777 ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ UFA777 ในการใช้ชื่อความคล้ายคลึงและข้อมูลหรือวัสดุอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้และเชื่อมโยงกับเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ยกเว้นตามที่กฎหมายห้ามคุณสละสิทธิ์ในการแสดงที่มาและ / หรือสิทธิ์ทางศีลธรรมใด ๆ ที่คุณอาจมีในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไม่ว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณจะถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะใดก็ตาม UFA777 ไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณและไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ จำกัด สิทธิ์ใด ๆ ที่คุณอาจต้องใช้และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ UFA777 ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบหรือบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณในหรือต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

3.4 การโต้ตอบกับผู้ใช้
คุณต้องรับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวสำหรับการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่นและฝ่ายอื่น ๆ ที่คุณโต้ตอบผ่านบริการและ / หรือเกมการเล่นเชิงปฏิบัติ เราขอสงวนสิทธิ์ แต่ไม่มีภาระผูกพันที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเหล่านี้ในทางใดทางหนึ่ง คุณจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ UFA777 เพื่อตรวจสอบกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสม
หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปคุณจะปลดเรา (และเจ้าหน้าที่กรรมการตัวแทน บริษัท ย่อยกิจการร่วมค้าและพนักงานของเรา) จากการเรียกร้องความต้องการและความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ในทุกลักษณะทั้งที่รู้จักและไม่ทราบ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าว แต่อย่างใด

 • การปรับปรุงบริการ
  คุณเข้าใจดีว่าบริการนี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง UFA777 อาจกำหนดให้คุณยอมรับการอัปเดตบริการและเกมของ UFA777 คุณรับทราบและตกลงว่า UFA777 อาจอัปเดตบริการโดยมีหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามเป็นครั้งคราวเพื่อรับบริการและเล่นเกม UFA777

 • การปฏิเสธการรับประกัน
  โดยไม่จำกัดความรับผิดของ UFA777 ภายใต้ส่วนที่ 6 ด้านล่างนี้บริการนี้มีให้ตาม “ตามที่เป็นอยู่” และ “เท่าที่มี” สำหรับการใช้งานของคุณโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันความสามารถทางการค้าความเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์เฉพาะกรรมสิทธิ์การไม่ละเมิดและสิ่งที่เกิดจากการติดต่อซื้อขายหรือการใช้การค้า UFA777 ไม่รับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการได้ในเวลาหรือสถานที่ที่คุณเลือก ว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเกมหรือบริการนั้นปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
  •การจำกัดความรับผิด แต่เพียงผู้เดียวและการแก้ไขพิเศษเฉพาะการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  การเล่นเชิงปฏิบัติจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายทางอ้อมโดยบังเอิญผลที่ตามมาพิเศษการลงโทษหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียรายได้การสูญเสียกำไรการโพสต์ข้อมูลหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอื่น ๆ (อย่างไรก็ตามการสูญเสียดังกล่าวเป็น ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือตัวบริการเองไม่ว่าจะเป็นไปตามสัญญาการละเมิดหรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และ UFA777งความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ UFA777 จะไม่รับผิดชอบต่อคุณมากกว่าจำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ UFA777 ตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในช่วงหกเดือนก่อนวันที่คุณยืนยันการเรียกร้องครั้งแรก คุณรับทราบและตกลงว่าหากคุณไม่ได้จ่ายเงินใด ๆ ให้กับ UFA777 ในช่วงเวลาดังกล่าวการแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวของคุณ (และความรับผิดเฉพาะของ UFA777) สำหรับข้อพิพาทใด ๆ กับ UFA777 คือการหยุดใช้บริการ
  เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันบางประการหรือข้อ จำกัด อื่น ๆ หรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายบางประเภท ดังนั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบและข้อ จำกัด บางประการข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในขอบเขตที่ UFA777 ไม่อาจปฏิเสธการรับประกันใด ๆ หรือจำกัดความรับผิดตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ขอบเขตของการรับประกันดังกล่าวและขอบเขตความรับผิดของ UFA777 จะเป็นขั้นต่ำที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภคหรือยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือการฉ้อโกงใด ๆ ของ UFA777
  คุณตกลงที่จะชดใช้ปกป้องและถือปฏิบัติ UFA777 โดยไม่เป็นอันตรายสำหรับการเรียกร้องความต้องการความเสียหายหรือความสูญเสียอื่น ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งได้รับการยืนยันจากบุคคลที่สามซึ่งเป็นผลมาจากหรือเกิดขึ้นจากการใช้บริการของคุณหรือการละเมิดใด ๆ โดยคุณของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ไม่ได้หากการละเมิดสิทธิ์ไม่ได้เป็นผลมาจากพฤติกรรมโดยเจตนาหรือประมาทของคุณ
 • ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
  เว็บไซต์ UFA777 อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (“ไซต์ที่เชื่อมโยง“) ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ UFA777 และ UFA777 จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงลิงก์ใด ๆ ที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตใด ๆ ของไซต์ที่เชื่อมโยง UFA777 ไม่รับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บหรือรูปแบบอื่น ๆ ของการส่งผ่านที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใด ๆ UFA777 ให้ลิงก์เหล่านี้แก่คุณเพื่อความสะดวกเท่านั้นและการรวมลิงก์ใด ๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองโดย UFA777 ของไซต์หรือการเชื่อมโยงใด ๆ กับผู้ให้บริการ คุณรับทราบว่าUFA777 ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือผลใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์เดียวกันและคุณรับทราบว่าการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นจะขึ้นอยู่กับตัวเลือกดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณ แต่เพียงผู้เดียว
 1. การแก้ไขข้อพิพาทและกฎหมาย
  หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคุณและ UFA777 เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราโดยตรงก่อน เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับมันหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือบริการจะอยู่ภายใต้กฎหมายของมอลตาทุกประการโดยไม่คำนึงถึงการตัดสินที่ขัดกันของกฎหมาย
 2. ความสามารถในการแพร่กระจาย
  คุณและ UFA777 ยอมรับว่าหากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือของนโยบายความเป็นส่วนตัวของการเล่นในทางปฏิบัติถูกพบว่าผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลใด ๆ บทบัญญัติดังกล่าวจะเป็นไปตามเขตอำนาจศาลดังกล่าวโดยไม่มีผลบังคับใช้ เฉพาะในขอบเขตของการกำหนดความเป็นโมฆะหรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยไม่กระทบต่อความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้ในลักษณะหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดที่เหลืออยู่ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
 3. ข้อกำหนดทั่วไป

3.1 การมอบหมายงาน
UFA777 อาจมอบหมายหรือมอบข้อตกลงการใช้งานและ / หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA777 ที่ใช้งานได้จริงทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยจะได้รับความยินยอมจากคุณหรือไม่ก็ตาม คุณไม่สามารถมอบหมายหรือมอบสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของ UFA777 และการมอบหมายและการมอบหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณจะไม่มีผล

3.2 ข้อตกลงทั้งหมด
เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายเพิ่มเติมเหล่านี้และเอกสารใด ๆ ที่รวมไว้โดยชัดแจ้งโดยการอ้างอิงในที่นี้ (รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA777) มีความเข้าใจทั้งหมดของคุณและ UFA777 และแทนที่ความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นทางอิเล็กทรอนิกส์ปากเปล่าหรือลายลักษณ์อักษรหรือกำหนดขึ้นโดยจารีตประเพณีการปฏิบัตินโยบายหรือแบบอย่างระหว่างคุณกับเราในส่วนที่เกี่ยวกับบริการ

3.3 ไม่มีการสละสิทธิ์
ความล้มเหลวของการเล่นเชิงปฏิบัติในการกำหนดหรือบังคับใช้การปฏิบัติที่เข้มงวดโดยคุณจากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของการเล่นที่เป็นประโยชน์หรือการไม่ใช้สิทธิ์ใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือสละสิทธิ์ในการเล่นเชิงปฏิบัติ เพื่อยืนยันหรือพึ่งพาบทบัญญัติดังกล่าวหรือสิทธิในสิ่งนั้นหรือกรณีอื่นใด
การสละสิทธิ์โดยชัดแจ้งโดย UFA777 สำหรับข้อกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือของนโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA777 ที่ใช้งานได้จริงจะไม่ถือเป็นการสละข้อผูกมัดในอนาคตในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดดังกล่าว
ยกเว้นตามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งและเป็นพิเศษในข้อกำหนดการใช้งานนี้การรับรองคำแถลงการยินยอมการสละสิทธิ์หรือการกระทำหรือการละเว้นอื่นใดโดยUFA777 จะถือว่าเป็นการแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือมีผลผูกพันตามกฎหมายเว้นแต่จะได้รับการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทางกายภาพ ลงนามโดยคุณและข้อเสนอที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างน่าเบื่อของ UFA777

3.4 ประกาศ
เราอาจแจ้งให้คุณทราบผ่านการโพสต์บน www.ufa777.bet หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดเพื่อติดต่อข้อมูลที่คุณให้กับเรา ประกาศทั้งหมดที่คุณมอบให้จะต้องได้รับจากคุณภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFA777 จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึง UFA777, อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  การแจ้งเตือนใด ๆ ที่คุณแจ้งโดยไม่ปฏิบัติตามในส่วนนี้เกี่ยวกับประกาศจะไม่มีผลทางกฎหมาย

3.5 การเยียวยาที่เท่าเทียมกัน
คุณรับทราบว่าสิทธิ์ที่ได้รับและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ในการเล่นเชิงปฏิบัตินั้นมีลักษณะเฉพาะที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้การสูญเสียซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการเล่นเชิงปฏิบัติอย่างไม่สามารถแก้ไขได้และไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยความเสียหายทางการเงินเพียงอย่างเดียวเพื่อให้การเล่นเชิงปฏิบัติมีสิทธิได้รับ คำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกัน (โดยไม่มีภาระผูกพันในการโพสต์พันธะหรือหลักประกันหรือการพิสูจน์หรือความเสียหายใด ๆ ) ในกรณีที่คุณละเมิดหรือคาดว่าจะฝ่าฝืน
คุณสละสิทธิ์ทั้งหมดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในการขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ที่เท่าเทียมกันหรือเพื่อกำชับหรือยับยั้งการดำเนินงานของบริการหรือเกมการเล่นเชิงปฏิบัติใด ๆ การใช้ประโยชน์จากโฆษณาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นหรือการใช้ประโยชน์จากบริการหรือเนื้อหาใด ๆ หรือ วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้หรือแสดงผ่านบริการและตกลงที่จะ จำกัด การเรียกร้องของคุณในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เป็นตัวเงิน จำกัด โดยมาตรา 6 (ถ้ามี)

3.6 เหตุสุดวิสัย
การเล่นเชิงปฏิบัติจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการดำเนินการอันเป็นผลมาจากสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของการเล่นเชิงปฏิบัติรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความล้มเหลวในการดำเนินการตามนี้เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการเล่นเชิงปฏิบัติเช่นการกระทำของพระเจ้าสงคราม , การก่อการร้าย, การจลาจล, การคว่ำบาตร, การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร, ไฟไหม้, น้ำท่วม, อุบัติเหตุ, การนัดหยุดงานหรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่งเชื้อเพลิงพลังงานแรงงานหรือวัสดุ