ทีมของเรา

องค์กรของเรา รวมไปด้วย ทีมที่มากความสามารถในสาขาต่างๆ นอกจากความสามารถที่มากแล้วยังมีความชื่นชอบในสิ่งที่คล้ายๆ กันมีความคิดสร้างสรรค์ ประสบการณ์ ด้านเกมโดยเฉพาะ

ภัทรเดช สงวนศิริสกุล
บรรณาธิการและผู้บริหาร UFA777.BET